TEAMUTVIKLING

Jeg jobber med å styrke relasjonene og skape innsikt og forståelse for hvordan den enkeltes adferd og kommunikasjon virker inn på andre i teamet i ulike situasjoner. Fokus på å skape felles forståelse av teamets mål og retning og felles klarhet i roller og ansvarsområder i teamet