Parterapi

Jeg tilbyr parterapi for par i alle livsfaser og alle typer samlivsutfordringer. I parterapi arbeider dere med å forstå hverandre bedre, å klare å uttrykke behov og å kommunisere på en måte som styrker eller reparerer dere som par.