Individualterapi

Aktuelle problemstillinger kan være relasjonsvansker, selvbildeproblematikk, stress, nedstemthet/depresjon, angst, uro, traumer, identitetsproblemer, seksualitet og eksistensielle problemer.