Om meg

Jeg ble utdannet psykolog i 2006 og ferdiggjorde min doktorgrad i psykologi i 2010. Jeg jobbet i lang tid innen det organisasjonspsykologiske feltet med blant annet coaching, lederutvikling, talentutvelgelse og personlighetsutvikling, men har gradvis gått over til klinisk praksis, hvor jeg for det meste har jobbet med relasjonsvansker, stress, nedstemthet/depresjon, angst, livskriser, lav selvfølelse og eksistensielle problemer. Jeg er opptatt av å tilpasse behandlingen etter dine behov og problemstillinger.


Jeg er medlem av Norsk Psykologforening