Lederutvikling

Jeg utvikler skreddersydd forskningsbasert lederutvikling for ledere i offentlig og privat sektor. Fokus kan være på den strategiske målsetningen, relasjonelle forhold i virksomheten og /eller individuelle utviklingsbehov.